Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Endo-Rez

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Endomethasone N

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

AH-26 Silver Free

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

MM Seal

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Apexit plus

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα