Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Endo-Rez

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

MM Seal

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

AH Plus Bioceramic sealer

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

AH Plus

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Guttaflow 2

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Guttaflow Bioseal

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

OrthoMTA

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

RetroMTA

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

MTA+

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Endomethasone N

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

AH-26

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα