Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Endomethasone N

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Septodont

Endomethasone N

Σκόνη φυράματος για μόνιμη έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Αναμιγνύεται με ευγενόλη.

Σε φιαλίδιο των 14gr