Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

G-Aenial

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma classic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Ceram X One

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Synergy D6

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Mosaic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Tetric EvoCeram

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z250

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z550

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shape

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shine

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Evetric

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Carat

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek P60

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Brilliant NG

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Spectrum TPH-3

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες