Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

G-Aenial A'Chord

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma classic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

CreaFILL MHC

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Essentia Universal

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

CreaFILL NHC

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Synergy D6

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Brilliant Everglow

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

G-Aenial

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z250

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z550

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Tetric EvoCeram

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Evetric

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Universal

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek P60

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Clearfil Majesty Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Brilliant NG

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Mosaic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες