Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

G-Aenial A'Chord

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma classic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Synergy D6

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Mosaic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Tetric EvoCeram

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

G-Aenial

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z250

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z550

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Evetric

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek P60

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Brilliant NG

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Spectrum TPH-3

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες