Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Μικροεργαλεία χειρός

Μικροεργαλεία χειρός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΙΜΗ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
KFILES K-Files Perfect K-Files Perfect K-Files Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
311 K-Files VDW K-Files VDW K-Files VDW ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76 C- Pilot C- Pilot C- Pilot ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
cfiles C-Files Perfect C-Files Perfect C-Files Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
hfiles H-Files Perfect H-Files Perfect H-Files Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
hfvdw Hedstroem Files VDW Hedstroem Files VDW Hedstroem Files VDW ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
rfiles R- Files Perfect R- Files Perfect R- Files Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
kreamers K- Reamers VDW K- Reamers VDW K- Reamers VDW ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
bb vdw Νευροεξαγωγείς VDW Νευροεξαγωγείς VDW Νευροεξαγωγείς VDW ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
bbper Νευροεξαγωγείς Perfect Νευροεξαγωγείς Perfect Νευροεξαγωγείς Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
niti k NiTi K-Files Perfect NiTi K-Files Perfect NiTi K-Files Perfect ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
flare Flare Files Flare Files Flare Files ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
dfiners D-Finders D-Finders D-Finders ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ