Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Kulzer

Kulzer

Optosil Putty

Σιλικόνες συμπύκνωσης

Variotime Bite

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Optosil καταλύτης

Σιλικόνες συμπύκνωσης

Agfa films

Ακτινογραφικά

Carboxylate Cement

Πολυκαρβοξυλικές

Charisma classic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma Topaz

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Translux wave

Συσκευές φωτοπολυμερισμού

Gluma 2 Bond

Συγκολλητικοί παράγοντες

Gluma Etch 35

Αδροποιήσεις

Variotime Dynamix

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Variotime λεπτόρρευστο

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Xantopren

Σιλικόνες συμπύκνωσης