Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

EMS

EMS

SB

Παρασκευή κοιλοτήτων

VE

Παρασκευή κοιλοτήτων

PF

Παρασκευή κοιλοτήτων

SBd / SBm

Παρασκευή κοιλοτήτων

SM / SD

Παρασκευή κοιλοτήτων

ESI

Διακλυσμοί - Λίπανση

Berutti

Ενδοδοντία

RE2

Ενδοδοντία

RT3

Ενδοδοντία

E / F

Αποκαταστάσεων

G

Αποκαταστάσεων

Piezon Master 700

Συσκευές τρυγίας EMS

SP

Αποκαταστάσεων

H

Ενδοδοντία

D

Ενδοδοντία

RT2

Ενδοδοντία

Airflow Handy 2+

Αεροστίλβωση EMS

Piezon 250

Συσκευές τρυγίας EMS

Piezon 150

Συσκευές τρυγίας EMS

B

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PS

Αποτρύγωση και περιοδοντία

Piezon Master Surgery

Χειρουργικό μοτέρ

P

Αποτρύγωση και περιοδοντία

A

Αποτρύγωση και περιοδοντία

Air Flow Master Piezon

Αεροστίλβωση EMS

Air-Flow Soft

Σκόνες αεροστίλβωσης

RT1

Ενδοδοντία

PI

Αποτρύγωση και περιοδοντία

HPL3 / DPL3

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL4 / PL5

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL3

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL1 / PL2

Αποτρύγωση και περιοδοντία

Air-Flow Classic Comfort

Σκόνες αεροστίλβωσης

Air-Flow Perio

Σκόνες αεροστίλβωσης

Air-Flow Plus

Σκόνες αεροστίλβωσης

C

Αποτρύγωση και περιοδοντία