Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Bisico

Bisico

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Regidur i

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Regi-trans

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Repo-core DC

Υλικά ανασύστασης

S1 suhy παχύρρευστο

Βινυλοπολυσυλοξάνες

S4 suhy Λεπτόρρευστο

Βινυλοπολυσυλοξάνες