Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Express XT Penta

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

3M ESPE

Express XT Penta

Express XT Penta Putty

Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης

 • Για τεχνικές αποτύπωσης σε 2 στάδιο και με την τεχνική αποτύπωσης 1 σταδίο με επίστρωση δισκαρίου.
 • Υλικό στοκώδους σύστασης.
 • Ιδανικό για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων με επαρκή τελική ακαμψία.
 • Χρόνος εργασίας (με την ανάμειξη):1,5min.
 • Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2,5min.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 300ml πάστα βάσης και 60ml πάστα καταλύτη.

Ζητηστε τιμη

express xt penta h quickExpress XT Penta Putty Quick

Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης

 • Υψηλού ιξώδους για τεχνικές αποτύπωσης 1 και 2 σταδίων
 • Για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.
 • Με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα.
 • Χρόνος εργασίας (με την ανάμειξη): 1min & 15sec.
 • Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2,5min.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: 300ml πάστα βάσης και 60ml πάστα καταλύτη.

 

 

 


 Express XT Penta H.jpgExpress XT Penta H

Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης

 • Κανονικής πήξης και υψηλού ιξώδους
 • Για τεχνικές αποτύπωσης 1 και 2 σταδίων, με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα.
 • Ιδανικό για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.
 • Χρόνος εργασίας (με την ανάμειξη): 2min.
 • Χρόνος πήξης (στο στόμα): 3,5min.

Η συσκευασία περιλαμβάνει 300ml πάστα βάσης και 60ml πάστα καταλύτη.