Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

VDW

VDW

Ρίνες ΝΙ-ΤΙ VDW

Μικροεργαλεία χειρός

Κωνοι γουταπέρκας VDW

Κώνοι χάρτου – Κώνοι Γουταπέρκας

C- Pilot

Μικροεργαλεία χειρός

Raypex 6

Εντοπιστής ακρορριζίου

BeeFill 2 in 1

Συσκευή θερμαινόμενης γουταπέρκας

Reciproc Silver

Μοτέρ ενδοδοντίας