Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent

Tetric EvoCeram

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Evetric

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Apexit plus

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

ApexCal

Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα