Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Bien-Air

Bien-Air

Bien Air Lubrifluid

Διάφορα αναλώσιμα

CA 1:5 L

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

CA 1:1 L

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

PM 1:1

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

CA 20:1 L

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

PM 1:2

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

EVO.15 1:5 L

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

EVO.15 1:1 L

Χειρολαβές γωνιακές/ Ευθείες

iChiropro

Χειρουργικό μοτέρ

MC2 LED

Μικρομότορ

MC3 LED

Μικρομότορ

Aquilon 830

Μικρομότορ

Black Pearl Eco

Χειρολαβές Υψηλών Ταχυτήτων

Boralina

Χειρολαβές Υψηλών Ταχυτήτων

Prestige

Χειρολαβές Υψηλών Ταχυτήτων

Bora

Χειρολαβές Υψηλών Ταχυτήτων

Tornado LED

Χειρολαβές Υψηλών Ταχυτήτων

MX2 LED

Μικρομότορ

MCX LED

Μικρομότορ

MX-i LED

Μικρομότορ