Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

SBd / SBm

Παρασκευή κοιλοτήτων

EMS

SBd / SBm

Ξέστρο με μερική επικάλυψη διαμαντιού, για την τελική Παρασκευή ορίων στις όμορες κοιλότητες. SBd: για τις όμορες άπω κοιλότητες. SBm: για τις όμορες εγγύς κοιλότητες.

SBd SBm.jpg