Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

SM / SD

Παρασκευή κοιλοτήτων

EMS

SM / SD

Ξέστρο με μερική επικάλυψη διαμαντιού, χωρίς πρόκληση βλάβης στο παρακείμενο δόντι. SM για τις εγγύς κοιλότητες. SD: για τις άπω κοιλότητες.

SD SM.jpg