Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

D

Ενδοδοντία

EMS

D

Ξέστρο για την αποκόλληση στεφανών, γεφυρών και αξόνων που είχαν συγκολληθεί με κονία φωσφορικού τύπου.

D.jpg