Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Apexit plus

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

Ivoclar Vivadent

Apexit plus

Το Apexit Plus είναι μια ακτινοσκιερή, μη συρρικνούμενη πάστα έμφραξης ριζικών σωλήνων, με βάση το υδροξείδιο του ασβεστίου.

Χρησιμοποιείται για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων και είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί με γουταπέρκα.

Διατίθεται σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης 6gr.