Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Ράμματα Medipac Neosorb PGLA (vicryl)

Ράμματα

Medipac

Ράμματα Medipac Neosorb PGLA (vicryl)

Τα ράμματα πολυγλακτίνης NEOSORB PGLA ενδείκνυνται για συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών, σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις αλλά η χρήση του δεν ενδείκνυται για τους ιστούς του κεντρικού καρδιαγγειακού και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μετά την εμφύτευση το συνθετικο απορροφούμενου χειρουργικού ράμμα NEOSORB PGLA προκαλεί αρχικά μια ήπια φλεγμονώδη αντίδραση του

ιστού, που ακολουθείται από την σταδιακή δημιουργία κάψας ινώδους ιστού. Το ράμμα NEOSORB PGLA αποδομείται με διαδικασίες υδρόλυσης, όπου το συμπολυμερές αποσυντίθεται προς γλυκολικό και γαλακτικό οξύ, και με σταδιακή ελάττωση της ισχύος του και εν τέλει απορροφάται από τους ιστούς. Το ράμμα NEOSORB PGLA διαθέτει παραμένουσα αντοχή μεγαλύτερη του 50% μετά από τρεις εβδομάδες. Η απορρόφηση του ράμματος ολοκληρώνεται σε διάστημα 56-70 ημερών. Νο: 3/0, 4/0, 5/0 Με βελόνα 3/8 και μήκος βελόνας 16mm και 19mm

pgla