Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Παρασκευή κοιλοτήτων

Παρασκευή κοιλοτήτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΙΜΗ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ξέστρα SM SD SM / SD SM / SD SM / SD ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ξέστρα SBd SBm SBd / SBm SBd / SBm SBd / SBm ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ξέστρο PF PF PF PF ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ξέστρο VE VE VE VE ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Ξέστρο SB SB SB SB ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ