Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Plastor 50gr

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Ultracal XS

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Elastic Dental Dam

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Probend

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Elastic Applicators

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Cavit G

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Stand ρινών 78 θέσεων 4810

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Σφουγγαράκια ρινών

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Gates

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Paste carriers

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Calcipast

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας

Stand - μετρητής ρινών 4888

Λοιπά υλικά ενδοδοντίας