Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma Topaz

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z250

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Filtek Z550

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shape

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shine

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες