Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Heraeus Kulzer

Heraeus Kulzer

Optosil Putty

Σιλικόνες συμπύκνωσης

Variotime Heavy Tray

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Variotime Extra Light Flow

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Variotime Bite

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Selekt +

Αναισθητικά - Βελόνες

Optosil καταλύτης

Σιλικόνες συμπύκνωσης

Agfa films

Ακτινογραφικά

Carboxylate Cement

Πολυκαρβοξυλικές

Charisma classic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Charisma Topaz

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Translux wave

Συσκευές φωτοπολυμερισμού

Gluma 2 Bond

Συγκολλητικοί παράγοντες

Gluma Etch 35

Αδροποιήσεις

Variotime Dynamix Putty

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Variotime Easy Putty

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Variotime Light Flow

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Xantopren

Σιλικόνες συμπύκνωσης

Variotime Monophase

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης