Άμεση εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent

Variolink Esthetic LC

Υαλοϊονομερείς Ρητινωδώς τροποποιημένες

Tetric EvoCeram

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Evetric

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Apexit plus

Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα

ApexCal

Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα