Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

EMS

EMS

PF

Παρασκευή κοιλοτήτων

SBd / SBm

Παρασκευή κοιλοτήτων

SM / SD

Παρασκευή κοιλοτήτων

ESI

Ενδοδοντία

Berutti

Ενδοδοντία

RE2

Ενδοδοντία

RT3

Ενδοδοντία

H

Ενδοδοντία

VE

Παρασκευή κοιλοτήτων

SB

Παρασκευή κοιλοτήτων

E / F

Αποκαταστάσεων

SP

Αποκαταστάσεων

G

Αποκαταστάσεων

D

Ενδοδοντία

RT2

Ενδοδοντία

RT1

Ενδοδοντία

Piezon 250

Συσκευές τρυγείας EMS

Piezon 150

Συσκευές τρυγείας EMS

B

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PS

Αποτρύγωση και περιοδοντία

P

Αποτρύγωση και περιοδοντία

A

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PI

Αποτρύγωση και περιοδοντία

HPL3 / DPL3

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL4 / PL5

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL3

Αποτρύγωση και περιοδοντία

PL1 / PL2

Αποτρύγωση και περιοδοντία

C

Αποτρύγωση και περιοδοντία