Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

DMG

DMG

O - Bite

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Permacem smartmix

Υαλοϊονομερείς Ρητινωδώς τροποποιημένες

Permacem smartmix dual

Υαλοϊονομερείς Ρητινωδώς τροποποιημένες

EcuSphere Carat

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shape

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

EcuSphere Shine

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Honigum Automix Mono

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Honigum Light

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Honigum mixstar Heavy

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Honigum mixstar Mono

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Honigum mixstar putty

Αποτυπωτικά για μηχανήματα αυτόματης ανάμειξης

Honigum Putty Soft

Βινυλοπολυσυλοξάνες

Tempocem NE Handmix

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Tempocem NE Smartmix

Προσωρινές/ Ημιμόνιμες

Ionosit baseliner

Ουδέτερα στρώματα

Luxa core Z-Dual

Υλικά ανασύστασης

Luxatemp star

Υλικά για πρόχειρες στεφάνες – γέφυρες

Honigum Light Fast

Βινυλοπολυσυλοξάνες