Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Bisico

Bisico

Micro Esthetic

Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες

Regidur

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Regitrans

Υλικά καταγραφής δείξης (bite)

Repocore

Υλικά ανασύστασης

S1 suhy

Βινυλοπολυσυλοξάνες

S2 suhy

Βινυλοπολυσυλοξάνες

S4 suhy

Βινυλοπολυσυλοξάνες