Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

BeeFill 2 in 1

Συσκευή θερμαινόμενης γουταπέρκας

VDW

BeeFill 2 in 1

Συσκευή θερμοπλαστικής γουταπέρκας για την έμφραξη ριζικών σωλήνων και κάθετης συμπύκνωσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη θερμαινόμενη κάθετη συμπύκνωση (ΈρευναToronto, 2003 & 2004). Η κάθετη συμπύκνωση είναι ταχύτερη μέθοδος για να πετύχουμε μόνιμη, συμπαγή, τρισδιάστατη έμφραξη ριζικών σωλήνων. Αξιόπιστη έμφραξη παράπλευρων ριζικών σωλήνων. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατάγματος της ρίζας. Έμφραξη με γουταπέρκα στο επιθυμητό επίπεδο για άμεση τοποθέτηση άξονα υαλονημάτων. Αποκατάσταση του δοντιού σε μία συνεδρία.