Άμεσα εξυπηρέτηση -  Παράδοση προϊόντων σε μία ημέρα

Endo Eze Genius Motor

Μοτέρ ενδοδοντίας

Ultradent

Endo Eze Genius Motor

Δυνατότητα παλινδρομικής και περιστροφικής κίνησης . ‘Ανοιχτό’ μοτέρ - δυνατότητα ρύθμισης στροφών & ροπής στην περιστροφική κίνηση και ρύθμιση μοιρών στην παλινδρομική κίνηση. 3 διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας (auto reverse) στην περιστροφική κίνηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σύστημα της αγοράς. Η 8:1 γωνιακή χειρολαβή Genius διαθέτει πολύ μικρή κεφαλή για καλύτερη ορατότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις μηχανοκίνητες ρίνες της αγοράς